Opzegging bestaande pensioenregeling

Een ondernemer heeft zijn collectieve pensioenregeling bij Interpolis afgesloten. De pensioenregeling is een klassieke middelloonregeling. De werknemers bouwen hiermee een vaste pensioenuitkering op.
Interpolis zegt deze pensioenregeling op per 1 januari 2017.
De werkgever ontvangt dit bericht halverwege 2016.

Om een nieuwe pensioenregeling te kunnen sluiten is het noodzakelijk om te onderzoeken of er niet mogelijk een bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. Zelfs als er al jaren een zelfverzekerde pensioenregeling loopt. Werkzaamheden kunnen immers zijn veranderd, waardoor er toch mogelijk een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) van toepassing is.
Jarenlang komt er bij dit bedrijf een pensioenadviseur over de vloer, die allerlei wijzigingen op de pensioenregeling doorvoert. Daarnaast is er een accountant die al jaren deze klant in de boeken heeft en ook de salarisadministratie verzorgt.
En toch, als ik over het terrein van deze ondernemer loopt, snuif ik direct metaalgeuren op. Mijn conclusie is, na het verrichten van het werkingssfeeronderzoek, dat dit bedrijf al sinds jaren onder de verplichtstelling valt van het bedrijfstakpensioenfonds Metaal & Techniek. De pensioenregeling van Interpolis had al jaren geleden opgezegd moeten zijn geweest.
Nu blijkt dat de werkgever achterstallige pensioenpremies boven het hoofd hangt van minimaal 10 jaar. Dat komt neer op opgeveer 2 jaarloonsommen per medewerker. Op 10 medewerkers is dat ongeveer €. 500.000,- premie voor het bedrijfstakpensioenfonds.
Het is op voorhand niet aan te geven op welke manier een dergelijke pensioenclaim opgelost moet worden.

Wilt u weten welke mogelijkheden voor zijn? Neem dan contact op met Tim van Dasselaar

Heeft u vragen? Stel deze dan!

Wat is een werkingssfeeronderzoek?

Een werkingssfeeronderzoek is nodig om te bepalen of een bedrijf onder de invloedssfeer valt van een bedrijfstakpensioenfonds.
In zo'n werkingssfeeronderzoek onderzoeken we de werkzaamheden van een bedrijf. Dit vergelijken we met de zogenaamde verplichtstelling die mogelijk geldt in uw bedrijfstak.
Soms is het heel duidelijk waar u wel of niet onder valt.

Maar soms kan het heel lastig zijn om te bepalen onder welke verplichtstelling u valt.
En daarnaast kan het zijn, dat u niet akkoord gaat met een bepaalde indeling. In dat geval kan er bezwaar worden ingediend. Of we bedenken een strategie voor uw bedrijf, zodat u niet valt onder een bedrijfstakpensioenfonds. Nu niet en ook in de toekomst niet.
Zo doen wij een werkingssfeeronderzoek