Pensioen en bedrijfsstrategie

Voor velen in een onderneming is de pensioenparagraaf geen gesneden koek. Daarnaast is er vaak niet echt belangstelling voor de pensioenregeling. Zelfs niet altijd door medewerkers van de personeelsafdeling. Het gevolg is dat er vaagheden in de pensioenregeling zijn ontstaan. Door deze vaagheden wordt de pensioenregeling een blok aan het been.

De kosten van een pensioenregeling liggen gemiddeld op ongeveer 20% van de totale loonsom. Reden genoeg om de pensioenparagraaf prominent op de agenda te houden bij het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie. Het rendement van een onderneming wordt hiermee voor groot deel ook bepaald door de pensioenregeling. Mocht het in uw onderneming ook zo zijn, dan de pensioenregeling minder aandacht krijgt, dan de impact die het veroorzaakt, dan moet u zich stevig achter de oren krabben. Want het is bijna zeker, dat uw pensioenbelangen een blok aan uw been worden of blijven.

Zo werd ik enige tijd geleden benaderd door een ondernemer die helemaal geen pensioenregeling had. Dat is makkelijk zou u kunnen denken. Echter, de reden dat hij mij belde was, dat hij bezoek had gehad van het technische bureau van het bedrijfstakpensioenfonds Bouw.
Voor dit bureau werken mensen die onderzoeken of alle bedrijven die actief zijn in de Bouw wel zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds (bpf) van de bouw.
Of een bedrijf onder de bouw valt, hangt af of er werkzaamheden worden gedaan, die onder de zogenaamde, verplichtstelling vallen van het bedrijfstakpensioenfonds (bpf) van de bouw.
Het kan dus zijn, dat een onderneming eerst NIET onder een BPF valt, maar na verloop van tijd als werkzaamheden veranderen, WEL onder een BPF valt.
Want het zeker niet altijd duidelijk of een onderneming wel of niet onder een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) valt.

In dit voorbeeld was dit ook zo. De ondernemer was er van overtuigd, dat hij NIET onder het bedrijfstakpensioenfonds viel. Het technisch bureau had daar een heel ander idee over.
De medewerkers van dit bureau kwamen op bezoek en wilde volledige inzage in het personeelsbestand en de werkzaamheden die zij verrichten. Daarnaast hebben zij uitgebreid gesproken met de ondernemer.
De conclusie van het technisch bureau was dat de ondernemer met terugwerkende kracht van 8 jaar, alsnog de pensioenpremie voor het bedrijfstakpensioenfonds Bouw moest betalen. De totale achterstallige premie was €. 576.000,- voor 15 medewerkers.
De werkgever moet dan het werkgeversdeel én het werknemersdeel betalen. Het wernemersdeel kan niet meer worden verhaald op de werknemers. Daarnaast stijgen zijn loonkosten in de toekomst en zal het bedrijf de kostprijsberekening opnieuw moeten doen. Mogelijk moet het bedrijf saneren, omdat de kostprijs te hoog wordt. Het bedrijf zou zelfs failliet kunnen gaan.

De moraal van het verhaal? Zelfs bedrijven zonder pensioenregeling, moeten aandacht geven aan het onderwerp "pensioen". Is dat dan moeilijk? Dat is helemaal niet moeilijk. Neem het onderwerp gewoon serieus en zorg ervoor, dat je het onderdeel maakt van je bedrijfsstrategie..