bedrijfsovername of fusie

Een fusie van twee bedrijven. Werkzaamheden vallen samen. En dus ook een fusie van arbeidsvoorwaarden. Het risico van een van een mogelijk bedrijkstakpensioenfonds neemt toe, door de verandering van activiteiten.

Op een dag werd ik benaderd door een controler van een groothandel. Bij dit bedrijf werkten zo'n 150 mensen. Zij hadden plannen om een fusie te laten plaatsvinden tussen hen en een ander handelsbedrijf van ruim 50 medewerkers.

Enkele dagen voor de bekendmaking van de fusie twijfelt de controler ineens of er mogelijk gevolgen zijn voor de pensioenregeling van de beide bedrijven. Hij belde mij met het verzoek of ik op korte termijn een mening kan vormen van de mogelijke pensioengevolgen voor de gefuseerde onderneming.
Al snel blijkt, dat door de fusie de werkverdeling gaat veranderen van de nieuwe onderneming. En verder blijkt uit het werkingssfeeronderzoek, dat de metaal activiteiten van de onderneming toenemen. En zelfs zodanig, dat de minimale ondergrens van metaalwerkzaamheden wordt bereikt.
Kortom, na de fusie zal het bedrijf  vallen onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Metaal & Techniek. De loonkosten zouden hierdoor met 15% stijgen.
De fusie is nooit doorgegaan.