Vraag de pensioenscan aan!

Verstuur
pensioenscan, pensioen APK

De Pensioenscan

Doe de pensioenscan!

Check de pensioenregeling

Wij zijn bekend met alle bedrijfstakpensioenfondsen. Ons werk bestaat eruit om te kunnen beoordelen of u al of niet onder een bedrijfstak valt. De deelname aan een bedrijfstakpensioenregeling kan verplicht zijn.

De wereld is voortdurend in beweging. En dat geldt ook voor bedrijven. Bedrijven passen zich aan in een veranderend economisch klimaat. Dat die veranderingen ook gevolgen kunnen hebben voor uw pensioenregeling is minder bekend.

Bijna 95% van alle werkenemers in Nederland nemen deel aan een collectieve pensioenregeling. Een pensioenregeling kan worden verzorgd door een bedrijfstakpensioenfonds of de pensioenregeling kan worden verzorgd door het bedrijf zelf. Hele grote bedrijven kunnen ook een ondernemingspensioenfonds hebben. Die laatste laten we hier buitenbeschouwing. 

Je kunt zeggen, dat een pensioenregeling wordt geregeld door een verzekeraar óf door een bedrijfstakpensioenfonds. Is die splitsing erg duidelijk? Nee, dat is lang niet altijd zo. Er is sprake van een grijs tussengebied. En in dat tussengebied kunnen vervelende problemen ontstaan. Niet alleen voor vandaag en de toekomst, maar ook voor vele jaren in het verleden.
Mogelijk is dat één van de redenen, dat u deze website leest. Mogelijk is het u onduidelijk of u onder een bedrijfstakpensioenfonds valt of dat u uw eigen collectieve pensioenregeling bij een verzekeraar mag verzorgen.

Waarom een pensioenscan/pensioen APK

Het is echt belangrijk, dat u weet wat de pensioenverplichtingen zijn in uw bedrijfstak.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat u eerst een eigen collectieve pensioenregeling had en dat u nu ineens post ontvangt van een pensioenfonds dat van mening is, dat u eigenlijk onder hen valt. Dat kan gebeuren als uw bedrijf verandert. Bijvoorbeeld omdat u nieuwe werkzaamheden doet die  u eerder niet deed.
Of dat u juist bent gestopt met bepaalde werkzaamheden.

Verandering van werkzaamheden kan tot gevolg hebben dat een bedrijfstakpensioenfonds plotseling interesse voor uw bedrijf heeft om u aan te sluiten bij hen.

De pensioencan (of pensioen APK) is bedoeld om te toetsen of veranderingen in uw bedrijf ook veranderingen in de pensioenregeling tot gevolg hebben.
Dit onderzoek verrichten wij dan eens per jaar of 2 jaar. Dat doen wij ook als u een bedrijf gaat overnemen of juist afstoten.
Een pensioenscan is niet heel veel werk voor bedrijven die wij kennen.
De eerste keer dat wij dit doen, zijn we wel wat meer tijd kwijt, maar later gaat dit snel en effectief. Vooral de jaarlijkse pensioenscan (Pensioen APK)is vaak al in een paar uur klaar. Kleine moeite, groot plezier zeggen we dan.

Vraag de pensioenscan aan!

Verstuur