faq meest gestelde vragen bedrijfstakpensioenfonds

Vragen over de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds

Veel gestelde vragen

Regelmatig worden ondernemers onaangenaam verrast door een brief van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). De reden is dan dat het bedrijfstakpensioenfonds informatie van u wil. Meestal gebeurt dit, omdat zij verwachten dat uw bedrijf onder de werkingssfeer van hen valt. Zij kunnen zelfs uw bedrijf gewoon aanmelden en u een voorschotnota sturen, omdat zij inschatten hoeveel werkenemers er aangemeld zouden moeten worden.  Dus: "Wat moet u WEL doen?" en vooral ook "Wat moet u NIET doen?"

Hieronder behandelen we een aantal vragen, waar u uw voordeel mee kunt doen.
Heeft u vragen, die niet zijn vermeld zijn door ons, neem gerust contact met ons op. T:085-8000048 of mail naar info@BPFpro.nl

Contact

Versturen

Waarom krijg ik een brief van een bedrijfstakpensioenfonds waarin zij informatie vragen over ons bedrijf?

Het bedrijfstakpensioenfonds is actief voor bedrijven in een bepaalde bedrijfstak.
Zij zijn verantwoordelijk voor alle werknemers in die bedrijftak. Zelfs als uw werknemers niet zijn aangemeld en u hebt nooit premie hebt betaald, zijn ze tóch verzekerd, mét  hun partner én kinderen.
Daarom zal het BPF u een informatieverzoek sturen, zodat zij kunnen bepalen of u voldoet aan de eisen.

Het is lang niet altijd eenvoudig om het bedrijfstakpensioenfonds te overtuigen van het feit, dat uw bedrijf niet onder het pensioenfonds valt. De antwoorden die wij hierboven geven, zijn precies het antwoord op de gestelde vraag. Het beste advies echter, dat wij u kunnen geven is, dat u niet op eigen houtje de discussie met een bedrijfstakpensioenfonds aan gaat, want daar kleven enorme risico's aan.