het bpf belt bedrijfstakpensioenfonds actie nemen

Het werkingssfeeronderzoek: De basis van uw bewijs

Dealen met een bedrijfstakpensioenfonds

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Daarom hebben wij het werkingssfeeronderzoek verdeeld in 3 onderdelen. 
Daarom kennen wij een prijsopgave per stap. Duidelijk dus. Zo betaalt u nooit meer, dan echt nodig is.
En u weet precies wat we doen voor u.
Uiteraard voeren we samen eerst een inventarisatiegesprek. In dit gesprek bekijken al globaal uw werkzaamheden mogelijke raakvlakken met een bedrijfstakpensioenfonds (bpf).

Het kan ook zijn, dat een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) zelf het initiatief heeft genomen met u contact te leggen. In dat geval bekijken we direct uw risicopositie en maken samen een stappenplan hoe we hier mee omgaan.

Uniek is dat wij in drie stappen werken. En u weet ook  wat het u gaat kosten. En dat vinden wij belangrijk.
Ook vinden wij belangrijk, dat uw verslaglegging klopt. Want het kan namelijk zijn, dat  een  bedrijfstakpensioenfonds ineens opduikt en u vragen gaat stellen. Het is dan belangirjk dat uw verslaglegging compleet is en juridisch klopt. En daar zorgen wij voor.

Ons eerste actie is, om met u te bekijken wat uw positie is en wat de aanleiding is van uw contact met ons.
Voor dit gesprek brengen wij geen kosten in rekening.

Bedrijfstakpensioenfondsen toets (eerste stap)

Wilt u weten of uw bedrijf de kans  loopt onder de verplichting van een bedrijfstakpensioenfonds te vallen, dan kunnen wij met een effectieve scan dit voor u bepalen.
Wij analyseren uw werkzaamheden en toetsen welk bedrijfstakpensioenfonds mogelijk een raakvlak heeft met uw bedrijf.  Dit onderzoek eindigt met een verslag met aandachtspunten en een conclusie. Dit zou dus direct de eindconclusie kunnen zijn.

Bedrijfstakpensioenfondsen toets (tweede stap)

Als uit de eerste stap blijkt, dat er een risicogebied is, dan zoemen wij in op dit risicogebied. In de tweede stap bepalen we het bedrijfstakpensioenfondsen risico en welk actieplan daarbij hoort. Hier wordt een verslag van gemaakt met actiepunten en conclusies. Het verslag dient als bewijs en toelichting voor uw stelling om niet deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds (bpf). In deze stap diepen we uw bpf risico uit en geven strategische adviezen met betrekking tot het dealen met een bedrijfstakpensioenfonds risico.

Wanneer komt u in stap 3?

Mocht het nu zo zijn, dat wij na twee scans nog geen duidelijkheid hebben over uw BPF risico, dan zullen we er nóg dieper in moeten duiken.
Omdat we al in twee stappen informatie hebben verzameld kunnen we efficient te werk gaan.
Hoe diepgaand dit deel van het werk wordt is nog niet te voorzien. Omdat we al tweemaal de situatie al hebben bekeken, hebben we wel een goed inzicht van de stand van zaken. Voor de 3de stap maken we eerst een offerte. We bespreken dan welke werk nog gedaan moet worden om tot een eindconclusie te komen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden