het bpf belt bedrijfstakpensioenfonds actie nemen

Verplichtstelling pensioenfonds

Wat betekent het voor u als werkgever als uw bedrijf onder een verplichtstelling valt?

Opdringerige pensioenfondsen

Pensioenfondsen nemen steeds vaker initiatief om ondernemingen 'binnen te vallen' en aan te sluiten.

Pensioenfondsen lopen grote financiele risico's als ondernemingen zich ten onrechte niet hebben aangemeld.
Zij nemen daarom terecht actie.

Bent u benaderd door een pensioenfonds? Neem direct actie.

De AFM heeft becijferd dat ongeveer 15% van alle werknemers NIET in een pensioenfonds vallen. Mooi, denkt u: "Ik hoor bij die 15%". Als u dan bedenkt dat op dit moment veel meer dan 15% van alle werknemers niet zijn aangemeld bij pensioenfondsen, wat denkt u dan? Denkt u dan nog steeds, dat u er niet onder een BPF valt?

Verplicht deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds

Eenvoudig gezegd werkt het zo: Als uw bedrijf werkzaamheden doet die beschreven zijn in een bedrijfstak, dan MOET u uw bedrijf inschrijven bij een passend bedrijfstakpensioenfonds.
Dat klinkt eenvoudig en het lijkt erop, dat er geen ontsnapping mogelijk is.
Gelukkig is dit niet helemaal waar. Maar als uitgangspunt wel handig. De toon is wel duidelijk. 
Er is een grijs gebied, waarvan het juist niet duidelijk is, hoe uw bedrijf eruit ziet. Afhankelijk van de focus van uw bedrijf wordt dan bekeken, wat u overwegend doet. Als dat voor alle partijen duidelijk is, dan is ook duidelijk of u al dan niet, deel moet nemen aan een bedrijfstakpensioenfondsfonds.
Ons advies gaat over dit grijze gebied. "Waar hoort u nu onder?"  U zult ongetwijfeld een mening hebben hierover. Een bedrijfstakpensioenfonds heeft dan ook. En dat zijn echte specialisten op hun BPF terrein.  De juristen die daar werken, weten precies hoe ze u aan moeten pakken. Wilt u degelijk tegengas geven, dan staan wij voor u klaar.

Aanpak pensioenfondsen
De pensioenfondsen nemen sinds enkele jaren steeds vaker het initiatief door u een brief te sturen met de uitnodiging tot aanmelding.Zij hebben onderzocht wat uw werkzaamheden zijn. Dit doen zij bijvoorbeeld via de KvK of uw website. Of zij worden geinformeerd door de belastingdienst. Als zij dan het idee hebben dat u onder de werkingssfeer valt van hun definitie, dan kunt u zomaar een brief ontvangen. Op grond van hun bevindingen wordt u aangespoord tot aanmelding.

Ieder pensioenfonds formuleert dit op een eigen wijze. Soms lijkt dit schijnbaar vrijblijvend, maar soms kan het ronduit dreigend zijn. In beide gevallen is de noodzaak tot reactie even groot.

Heeft u een eigen pensioenregeling?
Het is uw taak als ondernemer te onderzoeken of uw bedrijf onder de werkingssfeer valt van een pensioenfonds. Praktisch gesproken houdt dit in dat uw pensioenadviseur verplicht is onderzoek te doen hier naar. In ieder geval voorafgaand aan het starten van uw eigen pensioenregeling, maar ook tussentijds. Het kan namelijk zijn dat uw werkzaamheden veranderen door de jaren heen. Dan kan het gebeuren, dat u eerst niet onder de werkingssfeer van een pensioenfonds viel en later wel.

Heeft u geen eigen pensioenregeling, dan zult u zelf moeten bepalen of uw onderneming onder werkingssfeer valt van een bedrijfstakpensioenfonds. Ook zal uw accountant hierbij betrokken kunnen zijn.

Om te bepalen of uw onderneming aangemeld moet worden bij een bedrijfstakpensioenfonds is een werkingssfeeronderzoek nodig. Het kan natuurlijk zijn, dat het overduidelijk is, dat u onder een pensioenfonds valt. Toch ligt het zeker niet altijd zo voor de hand. Er is een groot grijs gebied. En dan een werkingssfeeronderzoek tot zeer specialistisch werk. De financiële belangen zijn dan vaak groot.

Als dat voor u geldt, zorg dan dat u dit degelijk laat doen en laat u niet met een 'A4tje' afschepen. Het voortbestaan van uw onderneming kan in gevaar komen als dit niet goed gebeurt.

Wat is een werkingssfeeronderzoek?
Een werkingssfeeronderzoek is bedoeld om vast te stellen, of u al dan niet onder de werkingssfeer van een pensioenfonds valt.
Alle pensioenfondsen hebben een zogenaamde verplichtstelling. Hierin staat omschreven welke bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer vallen van het betreffende pensioenfonds.
Nu pensioenfondsen steeds vaker zich richten op bedrijven die nog niet zijn aangemeld kan het dus voor komen, dat u een uitnodiging ontvangt. Deze uitnodiging kunt u niet afzeggen. U moet op deze uitnodiging ingaan en actie nemen. Op dit moment is nog helemaal niet zeker of u terecht bent uitgenodigd. Een reactie van "Het is terecht dat u mij uitnodigt, maar ik ga niet op uw uitnodiging in" is ronduit dramatisch voor uw financiele positie.
Helaas is het vaak zo, dat een werkgever, te laat of bijna te laat, zich meldt bij ons. Wij zouden graag zien, dat u direct na de eerste brief u meldt, zodat wij direct de goede handelingen kunnen verrichten.

De schrik zit er pas goed in als er een enorme premienota op de deurmat valt. Dan ontdekken werkgevers pas dat er echt iets ernstigs aan de hand is. De wetgeving geeft de pensioenfondsen uitgebreide rechten om zo te mogen handelen.

Voorkomen is beter dan genezen
Hierbij heeft u alvast een gratis advies: Lees de brieven die u worden toegezonden door een pensioenfonds. HANDEL DIRECT!! Voor het geval u uw brieven doorstuurt naar uw accountant: Check of uw accountant snapt wat er aan de hand is. En dat hij goed op de hoogte is van de wetgeving die geldt voor pensioenfondsen.Het is niet voor niets dat wij regelmatig door accountants worden gevraagd om pensioenfondskwesties in behandeling te nemen.

Een vak apart: werkingssfeer onderzoeker
Werkingssfeer onderzoek is een vakgebied waar veel expertise voor nodig is om goed af te wikkelen. De financiele belangen zijn enorm. U zult maar geconfronteerd worden met een pensioenpremie claim die 10 of 15 jaar teruggaat! Pensioenfondsen lopen zelf ook grote financiele risico's, omdat zij mogelijk risico's lopen voor medewerkers waarvoor zij nooit premie hebben ontvangen. Hoewel er vaak veel boosheid is bij werkgevers, is er vanuit het oogpunt van de fondsen wel degelijk een belang om met u tot een conclusie te komen. Valt u nu wel of niet onder de verplichtstelling van een pensioenfonds?

Heeft u vragen over dit onderwerp. Doe uzelf een plezier en bel dan naar 085-8000048 of mail naar info@BPFpro.nl In een telefoongesprek en een kopie van de brief of brieven kunnen wij u snel vertellen hoe ernstig uw situatie is.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden