Het BPF pensioen

Een bpf pensioen voor veel bedrijfstakken

Het bpf pensioen is voor de meeste mensen, het grootste deel van hun pensioen. Verreweg de meeste mensen in Nederland ontvangen pensioen uit een BPF (bedrijfstakpensioenfonds)

Rond 80% van de mensen in Nederland die werken, bouwt een  pensioen op bij een BPF (bedrijfstakpensioenfonds). Sommigen hebben een pensioenregeling bij verschillende bedrijfspensioenfondsen. Dat gebeurt wanneer je van baan verandert en de volgende werkgever in een andere bedrijfstak werkt. Al het pensioen dat er is opgespaard komt op enig moment tot uitkering.

Daarnaast is het mogelijk om bij wisseling van baan, de opgebouwde waarde te laten overzetten naar het nieuwe bpf. Dat heet 'waardeoverdracht'. Nog maar kort geleden moest je dat beslissen, uiterlijk 6 maanden na het beeindigen van het dienstverband. Die 6 maanden periode is intussen afgeschaft.

Op het moment van uitkeren kan het zijn, dat een gepensioneerde pensioen ontvangt uit meer dan één bpf. Ieder bpf dat pensioenwaarde heeft staan, zal beginnen met uitkeren.