Bedrijfstakpensioenfdonds, verplichte deelname

Bedrijfstakpensioenfondsen

De verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds

Wetgeving

De bedrijfstakpensioenfondsen hebben juridische mogelijkheden om u te benaderen dankzij wetgeving die toeziet op verplichte deelname.

Er zijn veel discussies gaande over de redelijkheid en wenselijkheid van het bestaan van bedrijfstakpensioenfondsen.
Dat is goed begrijpen. Blijf wel goed bij de les. Hoe onwenselijk ook, de wetgever is op dit punt duidelijk: De geldende wetgeving is gewoon van toepassing.

De schatting is dat 85% van alle medewerkers in Nederland werkzaam zijn in een bedrijftstak waar ook een pensioenfonds van toepassing is.Dat betekent dat nieuwe medewerkers bij in diensttreding direct aangemeld moeten worden bij het van toepassing zijnde pensioenfonds.
Deze deelname is verplicht gesteld door wetgeving. In deze wetgeving staat omschreven, dat als een bedrijf valt onder de omschrijving van de werkzaamheden in de verplichtstelling van een bedrijfstakspensioenfonds beschreven staat, dit bedrijf verplicht is deel te nemen.Dat deze verplichting niet altijd in dank wordt aanvaard is duidelijk.
Pensioenpremies zijn een hoge kostenpost voor een onderneming. Werkgevers zouden liever zien, dat deze kostenpost wordt verminderd of zelfs helemaal wegvalt. De wetgeving die gaat over de verplichte aanmelding laat u echter geen enkele ruimte om hier een eigen beleid in te voeren. Het moet dan natuurlijk wel duidelijk zijn, dat u echt onder het werkingsgebied valt van het pensioenfonds.

Ieder bedrijfstakpensioenfonds heeft een eigen verplichtstelling. De tekst van de verplichtstelling is opgesteld door de sociale partners (werkgevers en werknemers). In deze verplichtstelling staat omschreven welke werkzaamheden behoren tot het werkgebied van het pensioenfonds.

Ieder bedrijf is anders. Daarom is het niet altijd duidelijk of een onderneming al of niet voldoet aan de beschrijving van de verplichtstelling.
De meningen kunnen hierover zijn verdeeld. Het kan ook zijn, dat een ondernemer niet onder verplichtstelling wil vallen. En ook daarover kunnen de meningen zijn verdeeld.
Bij discussies en bezwaren treden wij op voor werkgevers. Het is voor ondernemingen vaak onbegonnen werk om zelfstandig op te treden tegen bedrijfstakpensioenfondsen. Het juridische specialisme dat hiervoor nodig is, is meestal (nog) niet aanwezig.

Werkingssfeeronderzoek in 3 stappen

De aanpak:
Een werkingssfeeronderzoek is nodig om te bekijken of uw bedrijf al of niet bij onder een bedrijfstakpensioenfonds valt. Dit kan lastig en uitgebreid zijn. Dat is echter lang niet altijd zo.
Wij zorgen ervoor, dat wij efficient en effectief dit onderzoek doen. Hoe sneller we tot de kern komen, hoe beter het voor u is. Onze aanpak is erop gericht, dat wij zo snel als mogelijk een conclusie kunnen trekken over uw pensioensituatie.
Dat doen wij, door te kiezen voor twee opeenvolgende scans.

Ieder deelonderzoek ronden wij af met een verslag. Dit verslag dient als onderbouwing voor uw bedrijf en beschermt u tegen deze pensioenrisico's.
Het voordeel van deze aanpak is, dat zodra we een conclusie kunnen trekken, we dit direct zullen doen.
En dat betekent, dat u niet torenhoge rekeningen krijgt, terwijl dit achteraf niet nodig bleek.
Door deze tussentijdse conclusies zijn we vaak na de eerste of tweede scan al klaar. En scheelt enorm op de kosten voor een werkingssfeeronderzoek

De eerste scan:
De start is hier globaal. Wij verrichten een onderzoek op basis van openbare informatie, gecombineerd met data uit uw eigen organisatie, zoals salarisadministratie en delen uit de financiele administratie.
Op basis van deze scan krijgen we een een goed beeld van uw werkzaamheden en een mogelijk bedrijfstakpensioenfonds dat van toepassing is.
Als er geen risico's zijn voor een bedrijfstakpensioenfonds (BPF), dan ronden wij in de eerste scan het werkingssfeeronderzoek al af.

De tweede scan:
Als blijkt uit de eerste scan, dat er mogelijk een bedrijfstakpensioenfonds risico is, dan zoemen we in het tweede onderzoek in, op het risicogebied.
Hier volgt dan een conclusie. En weer kan het zijn, dat wij geen bedrijfstakpensioenfonds risico's zien.

Derde fase:
Mocht het nu zo zijn, dat wij na twee scans nog geen duidelijkheid hebben over uw BPF risico, dan zullen we er nóg dieper in moeten duiken.
Omdat we al in twee fasen informatie hebben verzameld kunnen we efficient te werk gaan.
Hoe diepgaand dit deel van het werk wordt is nog niet te voorzien. Omdat we al tweemaal de situatie al hebben bekeken, hebben we wel een goed inzicht van de stand van zaken.
En daardoor kunnen we kosten efficient blijven werken.