Download artikel "werkingssfeeronderzoek nader bekeken"

Download
Dit is Tim van dasselaar financieel planner en pensioen

Bedrijfstakpensioenfonds in uw bedrijfstak

Weet u zeker dat u wel of niet onder de werking van een bedrijfstakpensioenfonds valt?

Contact

Bedrijfstakpensioenfondsen. Welke bevoegdheden hebben zij?

In veel bedrijfstakken zijn pensioenfondsen actief.
Deze bedrijfstakpensioenfondsen werken met bijzondere wetgeving. Hou daar rekening mee.

Bedrijfstakpensioenfonds

Niet aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds?

U valt onder het deel van het bedrijfsleven dat niet aangesloten is bij een pensioenfonds.
Is dat altijd zo? Door veranderingen in het werk, kunt na jaren wel onder een werkingssfeer vallen van een BPF

Niet aangesloten?

Risicobeheer voor accountants

Vaak is een accountant dicht betrokken op de sectorindeling voor een onderneming.
Hoe kiest een accountant het bedrijfstakpensioenfonds voor een onderneming?

Voor accountants

Onverwachte aansluiting bij een BPF kan een groot (financieel) drama zijn.

Duizenden bedrijven in Nederland lopen het risico, dat onverwacht een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) binnen stapt. Dit gaat bedrijven aan, die niet zijn aangesloten bij een BPF. Op een dag besluit een BPF bij u onderzoek te doen. En dan komt het BPF tot de conclusie dat u wel degelijk bij hun BPF aangesloten zou moeten zijn. En vervolgens krijgt u een premienota vanaf het begin dat het bedrijfstakpensioenfonds denkt dat u het BPF had moeten vallen.
Een premienota kan dus wel 10 tot 15 jaar teruggaan. U krijgt dan een premienota voor alle medewerkers (ook al werken die allang niet meer bij u) van de afgelopen jaren.
Het kan zijn dat u deze premienota helemaal niet kunt betalen.

Het BPF heeft wettelijke mogelijkheden om bij u onderzoek te mogen doen.

Als u zelf aan de slag gaat met het BPF of u laat dit door uw accountant doen, steekt u uw nek in een wespennest.
Wees voorzichtig, ga dit niet zelf doen. De financiele risico's zijn veel te groot. De kans dat u op basis van gelijkwaardigheid kunt overleggen met een BPF is nihil.
Neem liever eerst met ons contact op. U mag gewoon met ons bellen. Wij kunnen dan bepalen, wat er aan de hand is, hoe ernstig het is en kunnen u snel aangeven wat uw volgende stap moet zijn.
WIj hebben liever dat u te vroeg belt, dan (te) laat in het proces.

Wij hebben veel ervaring in deze trajecten en weten dus precies wat we moeten doen om u te behoeden voor gevaren.

Het komt regelmatig voor, dat het BPF moet terugkomen op hun standpunt. Dat is niet eenvoudig, maar met de juiste aanpak komen we een heel eind. Bel gerust voor informatie. Mailen mag ook: naar info@BPFpro.nl

bedrijfsttakpensioenfonds advocaat werkingssfeeronderzoek

Voor advocaten

Ga naar www.PensionLegalServices.nl en lees hoe wij advocaten informeren.

risico's in de jaarrekening latente pensioenclaims pensioenrechtaevies

Voor Accountants

Een accountant wordt vaak als eerste geinformeerd door een cliënt. Zorg dat u dan het enige juiste doet.

DGA pensioen werknemerspensioen bedrijfstakpensioenfonds

Bent u DGA?

Let op als u ineens post krijgt van een bedrijftakpensioenfonds. Informeer eerst wat er gebeurt, voordat u iets doet.

Ervaringen en praktijkvoorbeelden uit de bedrijfstakpensioenfondsen praktijk.

De pensioenregeling en het effect op de strategie van een bedrijf.

Nieuwsoverzicht

Opzegging van de bestaande pensioenregeling

1 juli 2016

De collectieve pensioenregeling van Interpolis wordt opgezegd door de verzekeraar.

Meer lezen

Een bedrijf breidt haar activiteiten uit.

21 sepember 2016

Door veranderende marktomstandigheden, besluit een bedrijf haar productaanbod uit te breiden. En het BPF risico neemt toe.

Meer lezen

Een bedrijfsovername of fusie.

13 maart 2017

Een fusie van twee bedrijven. Werkzaamheden vallen samen. En dus ook een fusie van arbeidsvoorwaarden. Het risico van een van een mogelijk bedrijkstakpensioenfonds neemt toe, door de verandering van activiteiten.

Meer lezen

Het BPF risico

14 april 2017

Pensioen wordt gezien als een onderdeel van de totale loonkosten. Daarom zou de pensioenregeling een onderdeel moeten zijn zijn van de bedrijfsstrategie

Meer lezen

De verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds

Het wettelijk recht van een bedrijfstakpensioenfonds kunt u vinden in de "Wet  verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000".
Uit deze wet volgt de verplichtstelling. Concreet houdt dit in, dat als een werkgever bepaalde, specifieke omschreven werkzaamheden verricht, het bedrijf onder de werking van een bedrijfstakpensioenfonds kan vallen.
Ieder bedrijfstakpensioenfonds heeft een eigen omschrijving van de werkzaamheden, die onder die verplichting vallen.
Het lezen van een verplichtstelling is een vak op zich. De teksten van een verplichtstelling zijn vaak lastig te lezen. Werkgevers en werknemers stellen samen de teksten vast.

Soms kan het zijn, dat verplichtstellingen een bepaalde overlap hebben. Pensioenfondsen zullen dan in overleg moeten bepalen welke verplichtstelling de overhand heeft.

De teksten van een verplichtstelling zijn openbaar en kunnen via internet worden gedownload.

Mocht u meer informatie willen hebben over de inhouden van een dergelijke verplichtstelling, zoek dan uit onder welk bedrijfstakpensioenfonds uw bedrijf valt, door de inhoud van de verplichtstelling te vergelijken met het werk dat u doet.